2023 yılının üçüncü çeyreğine ait bilanço anketi sonuçlandı

Merhabalar,

Foreks Haber tarafından düzenlenen 2023 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuç beklentileri anketi sonuçlandı.

 

 

Ankete katılan 20 aracı kurumun görüşlerine göre, bankaların toplam net karında 2023 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %15,1 oranında bir artış bekleniyor.

 

Finans dışı sektörde yer alan firmaların net dönem karına yönelik yıllık beklenti ise %57 artış olarak belirlendi. Sigortacılık sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre oldukça büyük bir artışla %429,7 oranında bir büyüme öngörüyor.

 

Sınai Endeksi için yapılan tahminler %65 artışı işaret ederken, gıda sektörü için ise %110,7 oranında bir yükseliş bekleniyor.

 

 

Borsa İstanbul’da üçüncü çeyrek bilanço sezonu, 20 Ekim’de Arçelik’in finansal sonuçlarının açıklanmasıyla başlıyor. Aracı kurumların bilançolarla ilgili beklentileri, özellikle sigortacılık, gıda ve elektrik sektörleri gibi birçok borsa şirketinin olumlu finansal sonuçlar açıklayacakları yönünde şekilleniyor.

 

Bu olumlu görüşlerin arkasındaki nedenler arasında canlı yurt içi tüketim ve nispeten istikrarlı kurun sektörlerde net kar büyümesini desteklediği belirtiliyor.

 

Enflasyonun, Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybından daha yüksek bir seyir izlemeye devam etmesi, şirketlerin bu çeyrekte yurt içi operasyonlarda büyümeye ve karlılığı yurt dışındaki operasyonlarına göre daha güçlü bir şekilde sürdürmelerine yol açıyor.

 

KURUMLAR VERGİSİ ORANI ZORLUYOR

 

Ayrıca, görece istikrarlı kurun, kur farkı zararlarının bu çeyrekte hafiflemesine katkı sağladığı ve net kâr büyümelerini güçlendirdiği vurgulandı. Ancak, kurumlar vergisi oranının artması ve geriye doğru uygulanması, net kâr artışının daha fazla güçlenmesini engelliyor.

 

ÜCRET ARTIŞLARI FAALİYET GİDERLERİNİ BASKILIYOR

 

Bu dönemde, döviz kuru olan USD/TL’nin sadece %6 seviyesinde artış göstermesi, özellikle döviz açığı bulunan şirketler için olumlu bir destek olarak değerlendiriliyor. Ancak, yılın ikinci yarısında yapılan ücret artışlarının faaliyet giderlerini bir miktar baskı altına aldığı ifade ediliyor. Ayrıca, kurumlar vergisindeki artışın etkisinin üçüncü çeyrek bilançolarında görülmesi bekleniyor.

 

Finans dışı sektörlerde, özellikle holdingler ve şirketler düzeyinde farklılaşmalar yaşanabileceği belirtiliyor. Beyaz eşya sektöründe, düşük ham madde fiyatları, canlı iç talep ve zayıf Türk Lirası’nın etkili olacağı öngörüldü.

 

Petrol ve gaz sektöründe, petrol fiyatlarındaki artış ve ürün karlılığındaki iyileşmenin olumlu bir rol oynayabileceği belirtiliyor. Demir/çelik sektöründe ise düşük baz ve çelik-ham madde makasındaki toparlanmanın etkisiyle satış geliri ve FAVÖK (Firma Değerine Katkıda Bulunan Fakat Vergi ve Amortisman Öncesi Kar) rakamlarında çeyreksel ve yıllık bazda artışlar görülebileceğine dikkat çekildi.

 

Havacılık sektöründe, yüksek turizm sezonu ve yolcu trafiğinin pandemi öncesi seviyelere ulaşması, birim gelirlerin artması ve jet yakıt fiyatlarının istikrarlı seyrinin maliyetler üzerinde olumlu etki yaptığı ifade ediliyor. Otomotiv sektöründe ise güçlü yurt içi satışlar ve dinamik fiyatlama stratejilerinin finansal sonuçlar üzerinde olumlu bir etki yapabileceği belirtildi.

 

Yurt içi inşaat faaliyetlerindeki artış nedeniyle çimento ve hazır beton talebinde güçlü bir seyir yaşandığı ve görece istikrarlı elektrik ve yakıt maliyetleriyle kar marjlarının desteklendiği çimento sektörünün güçlü bir dönem geçirdiği ifade ediliyor. Perakende sektöründe ise yaz sezonundaki mağaza açılışları ve gıda enflasyonundaki güçlü seyirin ciroyu desteklediği ve maliyet artışlarını tolere edecek etkiye sahip olduğu vurgulandı.

 

BANKACILIK SEKTÖRÜ

 

Bankacılık sektörünün bilanço dönemi, 26 Ekim tarihinde Akbank’ın finansal sonuçlarının açıklanmasıyla başlayacak.

 

Yapılan anket, bankacılık sektöründe, banka marjlarındaki baskı ve düşen hazine gelirlerinin, TÜFE düzeltmesi ve güçlü komisyon geliri ile dengelediğini gösteriyor. Analistler, üçüncü çeyrek banka kârlarına en belirgin katkının, TÜFE parametresinin genel olarak 20 puana kadar artırılmasından kaynaklanıyor.

 

Bankacılık sektöründe uzun bir süre sonra kredi mevduat makasının genişlemesi öngörülüyor. Ayrıca, aktif kalitesi açısından önemli bir sorun yaşamayan bankaların, faaliyet giderlerinin artan maliyetlerle baskı altında kalmaya devam ettiği belirtildi.

 

Ticari işlemler tarafında, önceki çeyrekte olduğu gibi güçlü döviz alım-satım karları olmasa da komisyon gelirlerinin hala oldukça güçlü bir şekilde devam ettiği ifade edildi.

 

Sektördeki dinamikler şu şekilde öne çıkıyor:

  • TL kredilerdeki büyümenin bir önceki döneme göre hafif yavaşlamış olması.
  • TL mevduat büyümesinin TL kredi artışının oldukça üzerinde gerçekleşmesi.
  • TL tarafta mevduatın krediye dönüşüm oranının önceki çeyreğe göre iyileşmesi.
  • Güçlü aktif kalitesinin artan karşılık oranları ile birlikte korunmuş olması.

Karlılık açısından şu unsurlar öne çıkıyor:

  • TL kredi getirilerindeki artışın etkisi ile TL kredi/mevduat faiz makasındaki zayıflığın sona ermesi.
  • TÜFE’ye endeksli bonoların banka bazında farklılaşmakla birlikte önceki çeyreğe göre oldukça yüksek katkı sağlaması.
  • Komisyon gelirlerindeki güçlü seyrin devam etmesi.

Ayrıca, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin ve bankaların 2023 yılı üçüncü çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklama tarihleri de belirtildi.

 

Konsolide olmayan şirketler için son gönderme tarihi 30 Ekim 2023, konsolide şirketler ve konsolide olmayan bankalar için ise 9 Kasım 2023 olarak açıklanmış. Konsolide bankalar için ise son gönderme tarihi 20 Kasım 2023 olarak belirlendi.


Güncel haberler için bizi takipte kalmayı unutmayın!

Yorum yapın