Dr. Fulya Gürbüz: Ekonomi Gündemi: Borç, enflasyon, güven, hizmet, imalat, kapasite, politika faizi, PMI, taşıt, ticaret, turizm, tüketici, uluslararası yatırım pozisyonu

Merhabalar,

13-17 Kasım haftasında;

Türkiye’de Ekim ayına ilişkin olarak bir önceki aya göre; merkezi yönetim bütçe açığı azaldı, Tarım-ÜFE’deki aylık artış yavaşladı, konut satışları düştü. Eylül ayına ilişkin olarak cari işlemler dengesi 1,9 milyar dolar fazla verdi; bir önceki aya göre; sanayi, perakende ticaret, hizmet ve inşaat sektörleri toplamında ciro artışı yavaşladı; perakende satışlar beklenenden daha yavaş düştü, konut fiyatları daha yavaş arttı. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu bir önceki aya göre arttı, Türkiye’nin toplam kısa vadeli dış borç stoku düştü.

ABD’de TÜFE Ekimde bir önceki aya göre beklentilerden daha yavaş arttı, ÜFE beklentilerin aksine düştü, perakende satışlar beklenenden daha az düştü, sanayi üretimi ise daha hızlı geriledi. Çin’de sanayi üretimi ve perakende satışlar Ekimde bir önceki aya göre beklentilerden daha hızlı arttı. Euro Bölgesinde TÜFE Ekimde bir önceki aya göre sınırlı arttı, sanayi üretimi beklenenden daha hızlı düştü. İngiltere’de perakende satışlar Ekimde beklenenin aksine bir önceki aya göre daraldı, aylık manşet ve çekirdek TÜFE daha yavaş arttı.  

20-24 Kasım haftasında;

Türkiye’de TCMB politika faizi kararı, Kasım ayına ilişkin olarak tüketici ve sektörel güven endeksleri, imalat sektörü kapasite kullanımı, reel kesim güven endeksi, küresel imalat ve hizmet PMI endeksleri izlenecek. Ekim ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), turizm, merkezi yönetim borç stoku, motorlu kara taşıtları izlenecek. Eylül ayına ilişkin olarak net uluslararası yatırım pozisyonu, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verilerini takip edeceğiz

Yurt dışında küresel PMI ilk tahminleri; ABD’de FED toplantı tutanakları, tüketici güven endeksi, dayanıklı tüketim malı siparişleri; Almanya’da ÜFE, GSYH büyümesi ve Ifo iş iklimi endeksi; Japonya’da TÜFE verilerini izleyeceğiz.

Kaynak: TÜİK, TCMB, tradingeconomics.com

Detaylar…

20 KASIM 2023, PAZARTESİ

EKİM AYI YURT DIŞI ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (YD-ÜFE) – TÜİK

Eylül 2023’te YD-ÜFE aylık %0,59 azalmış, yıllık %57,25 artış kaydetmişti. Ekimde Dolar/TL kurunun yıllık artış hızının %49,92’ye sınırlı yükselmesi, yıllık YD-ÜFE’nin de yükselmesine sebep olacaktır. Aylık bazda emtia fiyatlarındaki düşüş eğilimine karşılık Dolar/TL’deki %3,2’lik artış YD-ÜFE’nin aylık bazda sınırlı artmasına sebep olabilir.

Kaynak: TÜİK

EKİM AYI MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKU – HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Eylülde merkezi yönetim borç stoku 6 trilyon 70 milyar TL ile önceki aya göre 186,6 milyar TL artış kaydetmişti. Toplam borcun 3 trilyon 916 milyar TL’sini döviz cinsinden stok, 2 trilyon 153 milyar TL’sini ise TL cinsinden stok oluşturdu. Döviz kurundaki artış, döviz cinsi stokun TL karşılığı değerinin yükselmesine sebep oluyor. Dolayısıyla merkezi yönetimin artan bütçe açığının etkisiyle borçlanma gereği de artıyor.

Kaynak: Turkey Data Monitor

EYLÜL AYI ULUSLARARASI YATIRIM POZİSYONU (UYP) – TCMB

2023 yılı Ağustos ayında UYP verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yılı sonuna göre %1,1 azalışla 305,1 milyar dolar, yükümlülükleri %2,6 azalışla 608,2 milyar dolara geriledi. Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olan net UYP, 2022 yılı sonunda -316,3 milyar dolar iken Ağustosta -303,1 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Turkey Data Monitor

21 KASIM 2023, SALI

EKİM AYI MOTORLU KARA TAŞITLARI – TÜİK

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Eylül 2023’te aylık %15,5 düşüşle 198 bin 740 adede gerilemişti.

Kaynak: TÜİK

EYLÜL AYI TARIMSAL GİRDİ FİYAT ENDEKSİ (TARIM-GFE) – TÜİK

Ağustos 2023’te Tarım-GFE aylık %6,94, yıllık %41,33 artış kaydetmişti. Yıllık Dolar/TL artışının Eylülde bir önceki aya göre yatay kalmasına rağmen motorin fiyatlarının bir önceki aya göre hızlanması sebebiyle Tarım-GFE’nin yıllık bazda hızlanmasını bekliyoruz. Dolar/TL’nin aylık artış hızının ise Eylülde %0,13’e yavaşlamasına rağmen, motorin fiyatlarının artış hızının aylık %4,83’e yavaşlaması Tarım-GFE’nin de aylık artış hızının yavaşlamasına sebep olacak.

Kaynak: TÜİK

22 KASIM 2023, ÇARŞAMBA

KASIM AYI TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ – TÜİK

Ekim 2023’te tüketici güven endeksi 74,6 puan ile bir önceki aya göre  %4,4 artış kaydetmişti. Endeksin 100 altındaki değerler tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

Kaynak: TÜİK

23 KASIM 2023, PERŞEMBE

KASIM AYI TCMB PARA POLİTİKASI TOPLANTISI FAİZ KARARI – TCMB

Ekim ayında TCMB politika faizini 500 baz puan artışla %35’e yükseltmişti. Genel beklentiye paralel olarak politika faizinin %37,5’e yükselmesi olası gözüküyor. Bunda destekleyici faktörün politika faizi artırımlarının bir sonucu olarak aylık TÜFE fiyat artış hızının %9,5’ten %3,4’e yavaşlaması olduğunu söyleyelim.

Kaynak: Turkey Data Monitor

KASIM AYI KÜRESEL ÖNCÜ PMI VERİLERİ – S&P GLOBAL

ABD, Almanya, Avustralya, Euro Bölgesi, Fransa, İngiltere ve Japonya hizmet ve imalat sektörleri Kasım ayı PMI ilk tahminleri yayınlanacak. JP Morgan Küresel Kompozit PMI Ekimde 50,0 değerini aldı. Bunda küresel imalat PMI’ın 48,4 seviyesine, küresel hizmet PMI’ın ise 50,4 seviyesine gerilemesi etkili oldu. Endeksin 50 üzerindeki değerler sektörün bir önceki aya göre büyüdüğünü, altındaki değerler daraldığını, 50 değeri ise değişiklik olmadığını gösteriyor.

Kaynak: JP Morgan, S&P Global PMI

17 KASIM TARİHLİ BANKA VE PARA VERİLERİ – BDDK & TCMB

10 Kasım haftasında KKM bir önceki haftaya göre 82,9 milyar TL (3,6 milyar dolar) düşüşle 2,8 trilyon TL (99,7 milyar dolar), döviz mevduatları haftalık 0,4 milyar dolar düşüşle 179,3 milyar dolar, uluslararası rezervler 0,2 milyar dolar artışla 128,6 milyar dolar, TCMB net uluslararası rezervleri 0,7 milyar dolar artışla 25,4 milyar dolar, swap ve SDR hariç net rezerv açığı ise 3,5 milyar dolar artışla 70,8 milyar dolar oldu. Para arzındaki artış hızı, mevduat ve kredi büyüme hızları ile kredi kart harcamalarının artış hızı yavaşlamaya devam etti.

Kaynak: Turkey Data Monitor

24 KASIM 2023, CUMA

17 KASIM TARİHLİ MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI – BDDK

10 Kasım haftasında 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi ortalama %45,85’e, ihtiyaç kredi faizi ortalama %60,19’a, ticari kredi faizi ortalama %50,8’e yükseldi.

Kaynak: Turkey Data Monitor

KASIM AYI REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ (RKGE) – TCMB

2023 yılı Ekim ayında mevsimsellikten arındırılmış RKGE-MA, bir önceki aya göre 0,2 puan artışla 105,3 seviyesine yükselmişti. Endeksin 100 üzerindeki değerler, ankete katılan reel kesim temsilcilerinin ekonomik faaliyetlere ilişkin güveninin arttığı (iyimser) görünümü ifade ediyor. Son üç ayda bir önceki aya göre; üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarı artarken, iç piyasa sipariş miktarı ve ortalama birim maliyet düştü. Mevcut dönemde ise iç piyasa ve ihracat sipariş miktarları bir önceki aya göre düştü. Gelecek üç ayda üretim hacmi, toplam sipariş miktarları, istihdam beklentileri bir önceki aya göre düşerken; ortalama birim maliyet ve satış fiyatı beklentileri bir önceki aya göre yükseldi.

Kaynak: TCMB

KASIM AYI İMALAT SEKTÖRÜ KAPASİTE KULLANIM ORANI (KKO) – TCMB

Ekim 2023’te imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO aylık 0,1 puan düşüşle %76,8 seviyesine geriledi. Bir önceki aya göre KKO; dayanıksız tüketim malları ve yatırım malları imalatında artarken, ara malları imalatında değişmemiş, dayanıklı tüketim malları imalatında gerilemişti.

Kaynak: TCMB

KASIM AYI SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ – TÜİK

Ekim 2023’te güven endeksi; hizmet sektöründe %0,5 arttı, perakende ticaret sektöründe %3,3 azaldı, inşaat sektöründe %0,9 arttı. Endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

Kaynak: TÜİK

Dr.Fulya Gürbüz / Vega Portföy


Güncel haberler için bizi takipte kalmayı unutmayın!

Yorum yapın