Sağlık çalışanları Türkiye genelinde iki günlüğüne iş bıraktı

Merhabalar,

Sağlık alanında faaliyet gösteren 19 sendika ve iki aile hekimliği dernekleri federasyonunun katılımıyla kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM) çatısı altındaki sağlık çalışanları, memurların mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri öncesi Türkiye genelinde iki günlüğüne iş bıraktı.

Hastaneler ve İl Sağlık Müdürlükleri önünde bir araya gelen sağlık çalışanları gerçekleştirdikleri eylemlerde, şiddetin önlenmesi, mali ve özlük haklarının verilmesi, liyakatli yönetim ve çalışma koşullarının düzeltilmesi taleplerini dile getirdi.

“Sağlıkta şiddet sağlıkta teröre evrilmiş vaziyettedir”

İzmir’de İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlıkçılar, “İnsanca çalışmak, insanca yaşamak için haklarımızın peşindeyiz” yazılı pankart açtı. “Yaşamak, yaşatmak istiyoruz”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Sağlıkta ticaret sona ersin”, “Şiddet varsa hizmet yok” sloganlarının atıldığı eylemde, ortak basın açıklamasını İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Muteber Çolak okudu.

Sağlıkta şiddetin teröre evrilmiş vaziyette olduğunu söyleyen Çolak, sağlık çalışanlarının uğradığı şiddet olaylarının iktidarın “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile arttığını savundu.

Çolak, “Popülist politikalar ve ticari kar odaklı sağlıkta dönüşüm programı tüm sağlık çalışanlarını hedef haline getirmektedir. Nefret söylemleri ve nefret suçlarının tek sorumlusu şiddet uygulayan caniler midir? Sağlıkta dönüşüm programı sonrası, 20 yılda şiddet olayları her geçen gün artıyor. Her gün ortalama 80 beyaz kod olayı bildirilirken, son 10 yılda 110 bin şiddet vakası gerçekleşmiştir” dedi.

Sağlık çalışanları toplu sözleşme görüşmeleri öncesi Türkiye genelinde iki günlüğüne iş bıraktı
Sağlık çalışanları toplu sözleşme görüşmeleri öncesi Türkiye genelinde iki günlüğüne iş bıraktı

“Kamu işçisinin fazla mesai ücreti ameliyat yapan cerrahtan 2,5 kat, hemşireden 4 kat fazla hale gelmiş̧ durumdadır”

Tek sorunun şiddet olmadığını vurgulayan Çolak, sağlık çalışanlarının geçim sıkıntılarına da dikkat çekti.

Çolak, “Son 2 ayda benzine gelen zam yüzde 70’i aşmışken, ev kiraları can yakarken, yetkili ama etkisiz sarı sendikaların teklifleri, trajikomik kalmaktadır. Hekim hariç ya da hekim dışı ibarelerini ise asla kabul etmiyoruz. Son yapılan zam ve seyyanen artış̧ şimdiden erimiş̧ gitmiş̧ vaziyettedir. Kamudaki ücret dengesizliği had safhadadır. Kamu isçisinin fazla mesai ücreti; ameliyat yapan cerrahtan 2,5 kat, hemşireden 4 kat fazla hale gelmiş̧ durumdadır. Dikey hiyerarşinin acilen restore edilmesi elzemdir. Aksi takdirde eğitimli sağlık profesyoneli bulmakta sıkıntılar yaşanacağı aşikardır” diye konuştu.

Özlük hakları ve çalışma koşullarının da katlanılamaz aşamaya geldiğini belirten Çolak, “Ağır iş yükü, yetersiz çalışan sayısı, 3-5 dakikada bir muayene, uzun nöbet süreleri ve koruyucu-tedavi edici sağlık hizmetinden ziyade kar odaklı performans sistemi nedenli eziliyoruz, hizmet veremez hale gelmiş̧ vaziyetteyiz. Emekli ikramiyesi ve maaşı ile bırakın ev, araba hayalini, arabanın tekerini alamaz hale gelmiş̧ bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Yetersiz cari ödemeler nedeniyle artık aile sağlığı merkezleri kapanma tehlikesi ile karşı karşıyadır”

Aile hekimliği sisteminin de tıkandığını söyleyen Çolak, “Yetersiz cari ödemeler nedeniyle artık aile sağlığı merkezleri kapanma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Birçok aile sağlığı merkezi apartman altlarında ve yetersiz koşullarda hizmet vermektedir. Aile sağlığı merkezlerinin müstakil ve depreme dayanıklı binalarda hizmet vermesini ve bunun için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Birçok aile sağlığı merkezinde hemşire eksikliği vardır. Aile sağlığı çalışanları ebe ve hemşirelerimiz tavana takıldığı için hak ettikleri ücreti alamamaktadırlar” dedi.

Liyakatli yaklaşımla sorunların çözülebileceğini dile getiren Çolak, sağlık çalışanlarının taleplerini şöyle sıraladı: “Sağlık çalışanlarının sayısının arttırılması, sağlığa ayrılan bütçenin çoğaltılması, insana yakışır ve minimum 15-20 dakika olan muayene süreleri, hekimlik yasası, hakkıyla görev, hastanelerimizde çalışan güvenlik görevlilerimize ihtiyaç duydukları yetkilerin verilmesi, güvenlik önlemlerinin arttırılması, şiddete en çok maruz kalan hekimler ve tüm sağlık çalışanlarının nöbet sürelerinin düzenlenmesi, yoksulluk sınırından uzak, insana yaraşır ve emekliliğe yansıyan tek kalem maaş̧ uygulaması, sağlık neferleri olarak yıpranma paylarımızın düzenlenmesi, aile hekimliği ile ilgili uluslararası uygulamaların ve aile hekimliği kanununun düzenlenerek yeterli gider ve destek ödemelerinin yapılması suretiyle koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi temel taleplerimizdir.”

Sağlık çalışanları basın açıklamasının okunmasının ardından dağıldı.

Ankara’da da Bilkent Şehir Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları, pankart açıp slogan attı. Sağlık çalışanları yanlarında getirdikleri balonları patlatıp, sembolik anlaşma masasını devirdiler.


Güncel haberler için bizi takipte kalmayı unutmayın!

Yorum yapın